La notar – 5 documente pe care trebuie să le prezinți!

Te-ai hotărât să cumperi o locuință? Ai analizat deja care sunt avantajele locuințelor noi, dar și a celor vechi? Ai identificat casa visurilor tale? Nu îți mai rămâne de făcut decât să programezi actul de vânzare cumpărare.

Cumpărarea unui apartament nu este cel mai simplu lucru din lume, aceasta fiind o investiție cât se poate de mare și uneori făcută pentru întreaga viață. Ai nevoie de multă atenție, dar mai ales de sfaturile specialiștilor, care să te asigure că ceea ce cumperi este exact bunul pe care îl dorești și care ți-a fost prezentat, liber de sarcini sau de alte obligații. Calitatea de cumpărător nu implică prea multe acte, fiind nevoie de cele de identitate, dar și de certificatul de căsătorie. Cel ce trebuie să se prezinte cu setul de acte este vânzătorul care trebuie să dețină, dacă este posibil, tot istoricul actelor de proprietate.

Iată mai jos 5 documente pe care trebuie să le prezinți atunci când ajungi la notarul public:

  1. Actele de proprietate ale locuinței!

Actele de proprietate ale locuinței sunt absolut necesare și trebuiesc verificate de notarul public. Dacă alegi să cumperi unul dintre aceste apartamente 2 camere bucurestii noi ar fi bine să soliciți proprietarului o vizită în cabinetul notarului public sau copii după documente care să demonstreze calitatea de proprietar, dar și modul de dobândire al terenului și autorizațiile de construire. Verificarea actelor de proprietate se verifică cu multă atenție de notarul public, pornind de la actele de dobândire ale terenului sau ale imobilului (dobândirea se poate face fie prin contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație, contract de schimb). De asemenea, dacă s-a cumpărat un teren și mai apoi s-a construit acolo un ansamblu rezidențial, este bine să se verifice autorizațiile de construire, dar și toate autorizațiile și avizele care au stat la baza ridicării construcției, precum și procesul verbal de recepție a lucrărilor. De cele mai multe ori, notarul public va solicita un extras de informare asupra imobilului.

  1. Extrasul de informare al imobilului

Acest document este necesar pentru siguranța cumpărătorului. Cu ajutorul acestui document, se verifică dacă locuința are sarcini sau privilegii, precum contracte de ipotecă. Pentru a putea fi cumpărat, în extrasul de informare trebuie să apară că imobilul este liber de sarcini. Desigur, acest document nu are aceeași valoare juridică ca și extrasul de autentificare, care se eliberează înaintea semnării actelor de vânzare cumpărare.

  1. Extrasul de autentificare

Acest document se solicită de către proprietar prin intermediul biroului notarial și are o valabilitate de 5 zile din momentul depunerii cererii de eliberare. Fără acest document nu se pot semna actele de vânzare cumpărare și evidențiază starea imobilului, dacă este sau nu supus unor sarcini sau ipoteci.

  1. Certificatul fiscal

Iată un alt document important, fără de care nu se poate semna actul de vânzare cumpărare. Certificatul fiscal atestă dacă asupra imobilului sunt obligații fiscale neachitate. Acest document este cât se poate de important.

  1. Facturile de utilități

Acestea sunt alte documente de care va fi nevoie odată cu încheierea contractului de vânzare cumpărare. Acestea vor fi anexate actului de proprietate și protejează cumpărătorul de eventualele probleme.

 

Lasă un Comentariu...

*