Construcția casei cu Prima Casă!

Prin acest program puteți să achiziționați o locuință veche sau nouă ori una care se află în diverse stadii constructive, dar să și faceti o construcție cu Prima Casă. Iată ce trebuie să știți!

construiti cu Prima Casa

Picture 1 of 1

Daca vreți să construiți cu Prima Casă, soluția este una destul de avantajoasă, creditul având în prezent cele mai mici costuri în acest sens de pe piață. În primul rând trebuie să știți că perioada de rambursare poate fi de până la 30 de ani, iar suma maximă de care puteți beneficia este echivalentul în lei a 70.000 de euro dacă vreți să construiți o casă individuală și echivalentul în lei a 75.000 de euro dacă doriți să ridicați o construcție colectivă. În situația din urma va trebui însă să vă asociați cu cel puțin încă o persoană.

Înainte de a va duce la bancă este bine să dețineți deja terenul pe care urmează să fie construită viitoarea locuință. Daca sunteți asociat cu încă o persoană este necesar ca suprafața pe care se va construi să fie în proprietatea a cel puțin unuia dintre membrii asociației. În ceea ce privește structura casei, puteți opta fie pentru o construcție tradițională din zidărie, fie pentru una pe structură ușoară. Este foarte important să rețineți că banca nu vă va da toții banii odată, ci va deconta costurile de construire etapizat. Așa că chibzuiți bine lucrurile. Nu în ultimul rând,  trebuie sa vă înarmați cu multă răbdare, pentru că vor fi multe făcut. Iată care sunt etapele prin care puteți să construiți cu Prima Casă.

Întocmirea dosarului

Prima etapă constă în întocmirea dosarului către bancă. Într-o fază preliminară veți avea nevoie doar de actul de identitate și certificatul de căsătorie dacă este cazul, adeverință de venit sau documente care să ateste veniturile realizate și copie după contractul de muncă. Va trebui apoi să întocmiți o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă faptul ca nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință sau că dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, cel mult o locuință, dobândită printr-un alt mod decât prin programul Prima Casă, în suprafață utilă mai mică de 50 mp. Asta este partea ușoară, greul abia acum vine, pentru că după ce ați trecut de acest pas, va trebui să prezentați o serie de documente care să ateste obiectul creditului și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Acestea sunt:

– Extras de Carte Funciară din care să reiasă dreptul de proprietate asupra terenului;

– Proiectul Tehnic si detaliile de execuție a locuinței;

– Autorizație de Construire a locuinței în cadrul programului;

– Certificatul de Urbanism și toate documentele specificate necesare eliberării autorizației de construire;

– Contract de construire/antrepriză încheiat cu o societate de construcții care să conțină estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinței, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;

– Certificat de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că aceasta nu înregistrează restanțe mai mari de 60 de zile la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat;

– Polița de asigurare a lucrărilor de construcții – montaj pentru imobilul aflat în construcție, având ca beneficiari statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice și banca, pe toată durata de execuție a lucrărilor;

– Scrisoare de garanție bancară de bună execuție în sumă de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări;

– Dovada constituirii avansului;

– Raportul de evaluare al terenului.

Analiza dosarului la Fondul de Garantare

Daca ați primit aviz pozitiv din partea băncii, următoarea etapa constă în analiza dosarului pentru construcție cu Prima Casă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). În funcție de modul în care veți dori să construiți casa (individual sau în asociere) dosarul depus va trebui completat cu o serie de acte. Pentru construcțiile în regim individual se depune solicitarea de garantare semnată și ștampilată de finanțator, după aprobarea finanțării; copie după documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este cazul; extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuința, în care să fie notată autorizația de construire, în original.

Dacă locuința este realizata în asociere, va mai fi nevoie de declarațiile pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociației și copie după actele de identitate ale acestora

După primirea aprobării FNGCIMM, se trece la semnarea contractului de credit, după care puteți demara lucrările. Construcția va trebui să fie finalizată în maximum 18 luni de la data semnării contractului, termenul putând fi prelungit cu încă 12 luni, dacă banca este de acord.

Finalizarea construcției

Daca ați terminat lucrările puteți răsufla ușurat. Greul a trecut și tot ce mai trebuie să faceți este să mai adăugați câteva acte la dosar, precum polița de asigurare extinsă pentru toate riscurile a imobilului ipotecat, beneficiari fiind statul roman, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și banca; procesul verbal de recepție; extrasul de Carte Funciară care să ateste întabularea construcției; raportul de evaluare locuință finalizată.

 

*sursa foto: www.magazinuldecase.ro

Lasă un Comentariu...

*