Condiții Prima Casă

Condiții Prima Casă – pe lângă avansul minim, trebuie  este necesar să prezentați băncii o serie de documente. Atenție și la costuri!

Conditii Prima Casa

Picture 1 of 1

Creditele prin Prima Casă se acordă pe o perioadă de 30 de ani, iar banii obținuți pot fi folosiți atât pentru cumpărarea, cât și pentru construirea unei locuințe. Suma maximă pe care o puteți accesa este echivalentul în lei a 57.000 de euro, dacă achiziționați un imobil și echivalentul a 70.000 de euro, respectiv 75.000 de euro, în cazul în care vreți să construiți o casă individuală sau colectivă în asociere cu cel puțin încă o persoană. Pentru a putea beneficia de acest credit este necesar să îndepliniți câteva condiții și să prezentați băncii o serie de acte.

Condiții Prima Casă

Va puteți număra printre beneficiarii programului dacă la data solicitării creditului garantat declarați pe propria răspundere fie că nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin acest program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp, cu excepția cotelor părți de locuință dobândite prin moștenire. Totodată, este necesar să dispuneți de un avans de minimum 5% din valoarea imobilului, iar creditul trebuie să aibă ca destinație achiziția sau construirea unei singure locuințe. Apoi, sunteți obligat să constituiți un depozit colateral, egal cu dobânda datorată pe o perioadă de trei luni. Tot la acest capitol se înscrie și faptul că nu aveți voie să înstrăinați imobilul cumpărat cu credit prin Prima Casă timp de cinci ani de la data dobândirii și sunteți obligați să asigurați locuința împotriva tuturor riscurilor și să cesionați drepturile de despăgubire în favoarea statului roman.

Costurile creditului Prima Casă

Costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni, la care se mai adaugă o marjă de maximum 2,5% pe an, pentru creditele în lei. Marja de 2,50% nu se referă la costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate. Băncile au însă obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și separat a costurilor comisioanelor. La acestea se mai adaugă avansul, care este de 5% din valoarea imobilului pe care doriți să îl cumpărați și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, care este de 0,49% pe an. Mai trebuie avute în vedere și taxele notariale (plătite la semnarea antecontractului și contractului de vânzare – cumpărare), taxa de evaluare a imobilului, depozitul colateral impus de către FNGCIMM si eventual comisionul agentului imobiliar, dacă este cazul. Statul garantează nerambursarea creditelor în proporție de 50% și băncile participante își asumă în proporție de 50% riscul de nerambursare a creditelor acordate.

Documente necesare acordării creditului

Pentru accesarea creditului prin Prima Casă mai întâi va trebui să faceți o simulare de credit la bancă, în urma căreia vi se va comunica și condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și care sunt actele de care aveți nevoie. Printre acestea se numără un venit minim de aproximativ 3.000 de lei, pentru a putea accesa plafonul maxim și o vechime la locul de muncă de cel puțin șase luni. În ceea ce privește actele veți avea nevoie de:

– declarație pe propria răspundere, autentificată la notar, potrivit căreia solicitantul nu deține în proprietate o locuință, nici individual, nici în comun, cu soțul/soția sau alte persoane;

– cerere de credit completată și semnată de către toți participanții cu venituri;

– actul de identitate al solicitantului, inclusiv soț/soție sau codebitori în original și copie;

– certificat de căsătorie – dacă este cazul, în original și copie;

– documente de venit;

– adeverință de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispoziție de banca (în original) – emisă cu maxim 30 zile calendaristice înaintea depunerii dosarului;

–  contractul individual de muncă, inclusiv actele adiționale ale acestuia, în copie.

– documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciară, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmează să fie achiziționat – copii);

– documente de justificare a aportului propriu;

– raport de evaluare a imobilului adus în garanție, întocmit de un evaluator agreat de bancă.

 

 

*sursa foto: www.magazinuldecase.ro

One Response to “Condiții Prima Casă”

Read below or add a comment...

  1. Corina says:

    Foarte bun articol, multumesc pentru informatii.

Lasă un Comentariu...

*