Prima casă în 2018 – iată tot ce trebuie să ştii despre acest credit

Programul „Prima casă” a fost iniţiat de guvern ca măsură pentru stimularea pieţei imobiliare şi a sectorului construcţii,  şi pentru ajutarea familiilor tinere să îşi achiziţioneze o locuinţă. In acest scop, cei care nu deţin o proprietate, individual sau în comun, pot beneficia de creditare avantajoasă din partea unor bănci participante la program. Avantajul este garantarea parţială a creditului (în proporţie de 40% sau 50%) de către stat, prin Fondul de Garantare; aceasta duce la acordarea de credite mai ieftine din partea băncii. Contractul de creditare se derulează cu trei parteneri, şi anume: solicitantul de credit, banca şi Fondul de Garantare, ca exponent al statului.

prima casa 2018 poza 1

Picture 1 of 5

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite de solicitanţii de credite „Prima casă”

Cei care doresc să apeleze la un astfel de credit nu trebuie să fie sau să fi fost proprietari ai unei locuinţe cu suprafaţă utilă mai mare de 50 mp (excepţie fac părţile de locuinţă dobândite prin moştenire).

Locuinţele pe care le aleg trebuie să fie finalizate sau aflate în diferite faze de finalizare, de la diverşi dezvoltatori imobiliari sau ANL, şi să se încadreze în clasa A, B sau C de eficienţă energetică. Trebuie remarcat că în 2017 pentru anumite tipuri de locuinţe băncile nu au acordat decât credite ipotecare tip „Prima casă” – mă refer aici la apartamentele din blocuri de locuinţe construite înainte de anul 1977. Se prevede că această tendinţă va continua şi în 2018.

Alternativ, se poate cere credit pentru construirea de la zero a unei locuinţe individuale sau a unei locuinte colective, în asociere cu maximum 6 alţi beneficiari. Locuinţa trebuie să se ridice pe un teren aflat în proprietate, iar autorizaţia de construcţie să fi fost eliberată după 23 februarie 2010.

Solicitantul trebuie să deţină avansul minim necesar (5% din valoarea locuinţei) şi să facă dovada unui venit pentru rambursarea creditului în rate pe o perioadă de maximum 30 de ani. De asemenea, trebuie să fie pregătit pentru a constitui un depozit colateral cu valoare egală cu dobânda datorată pe 3 luni, şi să asigure locuinţa împotriva riscurilor, cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea statului. Solicitanţilor li se cere să îşi facă şi o asigurare de viaţă.

De asemenea, locuinţa achiziţionată prin „Prima casă” nu poate fi revândută timp de 5 ani.

Care este abordarea pentru obţinerea creditului

Pentru a participa la Prima Casa, trebuie:

  1. Să alegi una băncile participante la program.
  2. Să depui documentaţia de credit la bancă (adeverinţă de venit, copii după contractul de muncă, fişa fiscală, certificatul de căsătorie, dacă e cazul, declaraţie notarială că solicitantul nu are nici o locuinţă în proprietate, parţial sau integral, şi nu are în derulare un credit ipotecar, precontract de vânzare-cumpărare sau precontract de construcţie pentru imobilul ales spre achiziţionare / construire, actul de proprietate asupra imobilului/terenului pe care urmeaza să se construiască locuinţa, documente de cadastru).
  3. Dacă dosarul este aprobat, este trimis la Fondul Naţional de Garantare, în vederea obţinerii garanţiei din partea statului. Fondul analizează dosarul, pe care îl poate aproba, respinge sau retrimite la bancă, în cazul în care nu este complet sau corect. 
  4. In cazul în care Fondul aprobă dosarul, se semnează contractul de credit.
  5. După aceasta, se perfectează la notar contractul de vânzare / cumpărare a imobilului ales, care se trimite la bancă, iar aceasta virează suma în contul vânzătorului, cumpărătorul urmând a începe achitarea ratelor.

Alte chestiuni cu privire la creditele tip „Prima casă”

Creditele sunt acordate în lei. Rata dobânzii nu va depăşi Robor la 3 luni plus 2 puncte procentuale. Către Fondul de Garantare se plăteşte un comision de 0,45% pe an, aplicat la 50% din sold pentru locuinţele noi şi respectiv 40% din sold în cazul locuinţelor vechi. Nu se percep comisioane de rambursare anticipată. Ipoteca se instituie în proporţie de 50% în favoarea statului şi 50% în favoarea băncii la locuinţele noi şi respectiv 40% în favoarea statului cu 60% în favoarea băncii, pentru locuinţele vechi.

Vă urăm succes!

Lasă un Comentariu...

*