Ce obligaţii ai ca asigurat

Atunci când trebuie să-ţi efectuezi o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto-RCA, accesând pagina RCA ieftin online, vei găsi cele mai bune variante cu ajutorul cărora intri în posesia  asigurării  potrivită nevoilor tale.

Prima condiţie pentru a putea accesa pagina şi beneficia de serviciile oferite, este aceea de a avea vârsta peste 18 ani. Ulterior, urmând paşii indicaţi, vei crea un cont, urmând a  parcurge toate etapele până la finalizarea contractului. Pentru a salva timp şi pentru a obţine o asigurare RCA valabilă nevoilor tale, această variantă este cea mai indicată.

Ce vizează asigurarea obligatorie RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA reprezintă o asigurare pentru prejudicii produse terţilor un urma unui accident de vehicule şi tramvaie. Asigurarea este adresată persoanelor fizice şi juridice care au în proprietate vehicule sau tramvaie.

Asigurarea RCA oferă protecţie financiară atât celui vinovat, cât şi celui vătămat. Acestea vizează avarierea vehiculelor şi costurile privind transportul vehiculului avariat şi  readucerea acestuia  la starea iniţială, dinaintea accidentului. Tot prin asigurare se vizează prejudiciile aduse dispozitivelor şi sistemelor aflate în dotarea vehiculului din fabricaţie, cât şi vătămări corporale sau decese, plus cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe perioda stipulată în contract, care se va opri brusc în cazul radierii vehiculului sau a schimbării proprietarului. Va fi validă şi activă pe teritoriul României şi pe teritoriul statelot mebre ale Uniunii Europene.

RCA ieftin online oferă toate datele legate de zonele şi teritoriile unde asigurarea este valabilă.

Ce obligaţii ai ca asigurat RCA

Încă de la început, trebuie să furnizezi date corecte şi concrete, în vederea evaluării riscului. Ai obligaţia de a plăti prima de asigurare, în termenul şi cuantumul stabilite în poliţă. Prima de asigurare o poţi  plăti numerar, în schimbul unei chitanţe emise de intermediarul poliţei de asigurare, cu cardul prin POS  la sediile asiguratorului, cu foaie de depunere bancară sau prin virament în contul indicat.  Asiguratorul trebuie informat cu privire la încheierea altor contracte RCA cu alţi asiguratori.

Pe durata întregului contract, ai obligaţia de a plăti ratele de primă, conform scadenţelor menţionate în poliţa de asigurare, şi de a informa cu privire la orice modificare a datelor înscrise în contract.

În cazul în care soliciţi despăgubire în urma producerii  unui accident, ai obligaţia de a notifica asiguratorul RCA cu privire la producerea accidentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la producere. Ca asigurat, vei informa asiguratorul cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului. De asemenea, vei informa asiguratorului  dacă partea prejudiciată  a înaintat proceduri penale sau administrative împotriva ta şi care este rezultatul acestora.

Eşti obligat a furniza părţii prejudiciate, toate informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire.

Lasă un Comentariu...

*