Ce nu știai despre garaj

Având în vedere evoluția construcțiilor de locuințe individuale din ultimii 25 ani, dar și a vânzării de automobile, apare întrebarea firească – unde adăpostim mașina?

ce nu stiai despre garaj (1)

Picture 1 of 5


Construirea unei case presupune o trecere de la un grad de confort mai mic, pe care îl avem de obicei la apartament, la un grad de confort mai mare, dat printre altele de suprafețele mai generoase ale construcției. Astfel, nu este de neglijat aspectul parcării mașinii sau mașinilor, după caz. Mai mult de-atât, legislația în vigoare precum și normativul de parcări, ne obligă, în cazul construirii unei locuințe, să avem minim un loc de parcare la o suprafață mai mică de 100mp, iar numărul parcărilor obligatorii se mărește odată cu mărirea suprafeței construite a casei. În aceste condiții, asigurarea unuia sau chiar mai multor locuri de parcare/garaje pe terenul pe care vom construi casa, devine un subiect important.

Cum putem integra un garaj însă în proiectul casei și ce presupune construirea lui? În primul rând, dacă hotărâm că dorim ca mașina sau mașinile sa fie adăpostite într-un garaj, este bine sa specificăm încă de la început proiectantului, pentru ca acesta să aibă o viziune de ansamblu a construcțiilor care vor apărea pe teren. Garajul se poate face, după caz, integrat în construcția locuinței, cu acces direct în casă, sau separat, ca o construcție anexă, pe care o putem construi ulterior de exemplu, în funcție de buget. Construcția în sine este bine să încadreze, pe lângă unul sau mai multe locuri de parcare, niște zone de depozitare, care pot fi lăsate pe pereții laterali, dacă lăsăm un culoar de cel puțin 90 cm pentru acces. De asemenea, se mai pot prevedea spații de depozitare și în partea de spate a garajului, sau chiar în ”podul” acestuia, dacă se face o acoperire în șarpantă cu o pantă mai mare ( de exemplu în zonele montane). Ușa de acces în garaj poate fi de mai multe feluri, după caz – basculantă, normală, culisantă, etc. Pardoseala interioară, precum ți calea de acces către garaj, trebuie să fie din materiale rezistente și finisaje pe măsură, de exemplu beton armat finisat cu ciment sclivisit sau beton amprentat. Din punct de vedere al costurilor, putem estima un cost de construire de aproximativ 200 euro/mp la cheie, care se poate micșora sau mări, în funcție de soluțiile constructive adoptate.
Câteva din cele mai uzuale sisteme constructive pentru un garaj sunt:

  • structură de lemn cu închideri din panouri tip sandwich din OSB și vată minerală la mijloc, finisate după bunul plac;
  • structură pe cadre din stâlpi și grinzi de beton armat, cu închideri de zidărie și finisare după preferințe;
  • structură metalică și închideri din panouri tip sandwich din tabla cu termoizolație la mijloc din vată minerală sau spumă poliuretanică.

Fundația și structura trebuie să aibă la bază un proiect de rezistență cu toate detaliile de execuție, astfel încât să nu existe în timp nici un fel de problemă.
Dacă garajul va fi o construcție de sine stătătoare, acesta trebuie la rândul lui să aibă Autorizație de Construire. Aceasta se poate obține împreună cu casa, pe același Certificat de Urbanism, sau se poate obține separat, la o dată ulterioară. Procedura de autorizare este aceeași pe care o întâlnim și în cazul caselor, adică:

  • obținerea Certificatului de Urbanism;
  • obținerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism;
  • întocmirea dosarului DTAC (Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire);
  • obținerea Autorizației de Construire;

De multe ori, în special în cazul loturilor cu suprafețe mici, garajul devin parte integrantă din subsolul sau demisolul casei construite pe lotul respectiv. În această situație, o rigolă în dreptul porții de garaj, precum și o rampă cu un sistem de degivrare sunt necesare pentru o bună funcționare a acestuia și pentru o întreținere ușoară.

În situația în care avem un garaj existent pe care dorim să îl renovăm, nu avem nevoie de Autorizație de Construire atâta timp cât nu schimbăm aspectul inițial al construcției – forma în plan și volumetrie, materialele, etc.

Indiferent de varianta pentru care optăm, garajul rămâne un spațiu căruia trebuie să îi acordăm importanța cuvenită, atât din punct de vedere al legalizării construcției, cât și din punct de vedere al creșterii gradului de confort al locuinței noastre.


Lasă un Comentariu...

*