ANCPI va grăbi înregistrarea gratuită a locuinţelor în 2018

În orice stat civilizat, imobilele (clădiri şi terenuri) sunt înscrise într-un registru naţional, practic o bază de date care oferă informaţii despre fiecare dintre acestea (suprafaţă, vecinătăţi, an construcţie, identificarea  proprietarului etc). Registrul naţional al imobilelor este utilizat în multe scopuri, dar cel care interesează pe cetăţeni este acela al vânzărilor şi cumpărărilor de imobile. Practic, înainte de perfectarea tranzacţiei imobiliare, notarul cere informaţii de la agenţia de cadastru despre imobilul X în cauză, pentru a se lămuri dacă acesta este sau nu liber de sarcini, dacă aparţine într-adevăr celui care doreşte să îl înstrăineze, etc. Până în 1989, România, datorită regimului politic sub care se afla, nu a deţinut o astfel de bază de date. Acest lucru a creat mari probleme în anii 90 şi în primii ani ai secolului XXI.

ancpi 1

Picture 1 of 5

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023

După multe „peripeţii”, ca să spunem aşa, statul român s-a hotărât să pună ordine în domeniu prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Acesta a fost legiferat prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ulterior a fost aprobat prin HG 294/2015. Lucrările din cadrul acestuia sunt desfăşurate de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi sunt finanţate din veniturile sale proprii, dar şi din bani europeni sau din bugetele locale.

Principalul obiectiv al programului este, conform legii, înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din ţară, până în anul 2023, în sistemul de cadastru şi carte funciară. Aceasta include toate terenurile şi clădirile, ca şi apartamentele din locuinţele colective, aparţinând atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

Lansarea PNCCF a avut loc în aprilie 2015, iar lucrările efective de cadastrare au început spre sfârşitul anului.

Care sunt obligaţiile cetăţenilor care deţin imobile

Lucrările se fac la nivel de localitate, nu individual. Conform PNCCF, proprietarul de imobil este beneficiarul, dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică sau juridică poate beneficia prin PNCCF de înregistrarea gratuită a imobilului pe care îl deţine, doar în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căruia se află imobilul.

Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor, adică primarii localităţilor respective trebuie să informeze deţinătorii de imobile (prin afişare sau prin alte mijloace de publicitate) că au următoarele obligaţii:

  • să permită accesul specialiştilor să execute măsurătorile;
  • să prezinte actele juridice referitoare la imobile;
  • să identifice limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;
  • să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

Dacă cetăţenii nu pot sau nu vor să coopereze cu autorităţile, identificarea limitelor imobilelor se face în lipsa acestora. Specialiştii află de la primărie toate informaţiile necesare cadastrării.

Până acum, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, prin PNCCF 587.013 de imobile, şi anume 192.606 în anul 2016 şi 386.298 în anul 2017.

ANCPI va grăbi în 2018 înregistrarea gratuită a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Dacă într-adevăr se doreşte finalizarea cadastrării imobilelor în 2023, ritmul trebuie să fie mai alert. Astfel, suma alocată fiecărei primării în 2018 a crescut la 155.000 de lei, iar autorităţile locale pot semna contractele de finanţare cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI) de la sfârşitul lunii ianuarie.

In 2017 ANCPI a publicat lista cu cele 660 de UAT-uri rurale în care vor fi demarate lucrări de cadastrare a imobilelor cu ajutorul fondurilor europene, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. În 2018, ANCPI va organiza licitaţii de lucrări de cadastru pentru imobilele  din cele 660 de comune. In principiu, lucrările licitate vor fi împărţite în trei loturi.

Fondurile europene alocate înregistrării cadastrale prin POR 2014-2020 se ridică la suma de aproximativ 312 milioane de euro.

Lasă un Comentariu...

*