Cum poți obține un audit energetic complet și ce costuri presupune?

Prin întocmirea unui audit energetic sunt identificate informațiile privind consumul energetic al unei construcții și oportunitățile de economisire a energiei pentru implementarea soluțiilor de creștere a performanței energetice.

În urma acestei analize efectuate de specialiștii acreditați, se stabilesc soluții de reabilitare sau modernizare termoenergetică a clădirilor. Documentația face parte din dosarul solicitat de autoritățile administrației publice locale sau județene pentru eliberarea certificatului de urbanism.

În ce condiții este un audit energetic necesar?

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru întocmirea rapoartelor de audit energetic se regăsesc în Legea nr. 372 / 2005 privind performanța energetică a clădirilor. Din punct de vedere legal, auditul energetic al clădirii constă în totalitatea activităților specifice prin care sunt obținute date corespunzătoare despre profilul consumului energetic al unei clădiri sau unități de clădire.

În cadrul acestui proces, sunt identificate oportunitățile rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificare a economiei de energie și de evaluare a eficienței economice a soluțiilor propuse cu estimarea costurilor și a duratei de recuperare a investiției. La final este aprobat un raport de audit energetic.

Cine poate întocmi documentația aferentă unui audit energetic?

Documentația aferentă unui audit energetic poate fi întocmită doar de specialiști acreditați pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri a fost publicat în Ordinul nr. 2237 / 2010 al Ministrului dezvoltării regionale și turismului.

Auditorii energetici primesc un certificat de atestare, o legitimație și o ștampilă, își desfășoară activitatea ca experți independenți, persoane fizice autorizate sau angajați ai unor persoane juridice și au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 372 / 2005, actele normative ce decurg din aceasta, reglementările tehnice în domeniu și prevederile regulamentului amintit.

Aceștia sunt răspunzători pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și a informațiilor înscrise în documentația pe care o întocmesc, semnează și ștampilează.

Reglementări legale referitoare la auditul energetic

Performanța energetică este evaluată atât în cazul clădirilor noi, cât și a celor deja construite. Cerințele legale de performanța energetică sunt elaborate diferențiat pentru diferite categorii de clădiri, conform art. 6, alin. 1 al Legii nr. 372 / 2005:

 • locuințe familiale;
 • blocuri de locuințe;
 • birouri;
 • clădiri de învățământ;
 • spitale;
 • hoteluri și restaurante;
 • construcții destinate activităților sportive;
 • clădiri pentru servicii de comerț;
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Există și o serie de construcții în cazul cărora nu se solicită audit energetic:

 • Clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zonele construite protejate, conform legii, fie au o valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul sau aspectul exterior;
 • Clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii, prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol, care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați.

Cât costă un audit energetic în 2019?

Costurile pe care efectuarea unui audit energetic complet le presupune se calculează în funcție de caracteristicile clădirii analizate. Se iau în calcul anul construcției, suprafața, orientarea geografică, regimul de înălțime, gradul de izolare a pereților și ferestrelor, instalațiile electrice și de încălzire, situația subsolului și a acoperișului clădirii, eventualele renovări sau îmbunătățiri relevante din punct de vedere al eficienței energetice.

În general, tarifele variază între 30 și 100 de euro pentru întocmirea documentației și pentru pregătirea lucrării de auditare, la care se adaugă între 1 și 3.5 euro pe metru pătrat pentru analizarea spațiilor propriu-zise, în funcție de categoria construcției: apartamente în blocuri rezidențiale, case individuale, cuplate sau înșiruite, clădiri de birouri sau administrative, clădiri de învățământ, sănătate, cultură și sport.

Auditarea energetică se realizează pentru întocmirea documentației aferente eliberării certificatului de urbanism sau pentru identificarea soluțiilor optime pentru obținerea unui randament superior de eficiență energetică într-un anumit spațiu. Specialiștii acreditați pentru întocmirea unui audit energetic îți vor prezenta măsurile care trebuie să fie luate pentru evitarea risipei de energie și pentru scăderea facturilor lunare la utilități.

https://pixabay.com

 

Lasă un Comentariu...

*